PENAFIAN

DAFTAR MASUK : PENYEWA DAN PEMILIK PREMIS


PENAFIAN


  1. Walaupun segala penelitian telah diambil dalam penyediaan maklumat yang terkandung dalam laman web portal ini, tiada waranti secara nyata atau tersirat diberikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi atau Kerajaan Malaysia tentang kesempurnaan atau ketetapan maklumat yang diberikan;
  2. Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas apa-apa kesilapan atau ketinggalan yang mungkin berlaku;
  3. Kementerian Pendidikan Tinggi atau Kerajaan Malaysia tidak boleh ditafsirkan sebagai penasihat atau agen kepada mana-mana organisasi atau pihak ketiga yang dirujuk dan dinyatakan dalam portal ini; dan
  4. Kementerian Pendidikan Tinggi atau Kerajaan Malaysia tidak sekali-kali boleh dipertanggungjawab bagi apa jua ganti rugi, termasuk tanpa batasan, ganti rugi khas, tidak langsung atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan pengginaan atau kebergantungan maklumat yang terkandung dalamnya, sama ada melalui tindakan dalam kontrak atau tort selainnya tidak kira bagaimana jua sekalipun